Finlands Potatis

Finlands Potatis Ab är år 2009 grundat familjeföretag som bedriver potatisexport till Ryssland, Estland och Sverige.Vi levererar också potatis till råmaterial till potatisindustrin, -skalerier och -packerier runt i Finland. Nytt för våren 2011 är försäljning av certifierad utsädespotatis.

Finlands Potatis Ab är representant i Finland för det holländska KWS Potato B.V (tidigare Van-Rijn). De huvudsakliga sorterna på utsädespotatis är Inova, Piccolo Star, Ramos, Everest och för ekoodling lämpande BioGold. Vi säljer också fria sorter så som Siikli, Nicola och Bintje.

Beställ utsädespotatis

Inom kort kommer du att ha möjlighet att beställa utsädespotatis via våra hemsidor. Beställ potatisen tillsvidare genom att ringa till numret 0400-885511.

Aktuellt

20.08.2013

Programblad för fältdagen i Dagsmark 22.8.2013

Som bilaga finns den nyaste versionen av programbladet för torsdagens arrangemang i Dagsmark

Visa mera
19.08.2013

Programblad för fältdagen i Jeppo 21.8.2013

Som bilaga finns den nyaste versionen av programbladet för onsdagens arrangemang i Jeppo

Visa mera
11.07.2013

Fältdagar för potatisodlare i Jeppo 21.8.2013 och i Dagsmark 22.8.2013

Fältdagar för potatisodlare ordnas i år med förnyat koncept på två olika platser – potatisbranschens största händelse i Finland

Visa mera