Aktuellt, juli 2013

  • 11.07.2013

    Fältdagar för potatisodlare i Jeppo 21.8.2013 och i Dagsmark 22.8.2013

    Fältdagar för potatisodlare ordnas i år med förnyat koncept på två olika platser – potatisbranschens största händelse i Finland. På båda platserna förevisas potatissortförsök med sorter från alla företag som marknadsför utsädespotatis i Finland ( över 50 sorter ), samt över 30 utställare med anknytning till potatis. Läs mera